BUDOMODE
Minimum Güç
Maksimum Etki

Budomode pratikte ve teoride bireylere ve kurumlara danışmanlık hizmetleri üretmek amacıyla kurulmuştur. Jaon Savaş Sanatı Disiplinlerinden Aikido, Kendo, İaido ve Jodo’dan faydalanarak şirketlere ve çalışanlarına farklı bakış açılarını göstererek karşılaşılan problemlerde çözümler üretebilmelerini amaçlıyoruz.

Tüm eğitimlerimizde ve organizasyonlarımızda “etkin”, “uygulanabilir”, “farkındalık”, “özgünlük” ve “etik” ilkelerinden ödün vermeme misyonu ile yolumuza devam ediyoruz.

Japon Gücünün Sırrı

check

Eğitim olabildiğince erken başlamalıdır, uzun sürmelidir (Yaşam boyu ) ve uygun ortamlarda verilmelidir.

İş Dünyasında Aikido

check

İş Dünyasında yoğun çalışanlar için oluşturulmuş özel bir program. Aikido felsefesi ile farklı bakış açıları.

Usta'nın Yolculuğu

check

Budo felsefesi ile üst düzey yönetici ve firma sahipleri için ”Usta’nın Yolculuğu”. Kalem kılıçtan keskindir.

Uyum, Başarı ve Güven

check

Şirket çalışanlarının yapamıyorum kelimesinin yerine yapacağım kelimesini benimsedikleri özel bir eğitim.

check

Samurai Tarzı Liderlik

Liderlerin zorluklara rağmen hedeflerine ulaşabilmelerini Aikido ile anlatan bir iç disiplin programıdır.

check

Kadın Savunma Yöntemleri

Etkisizleştirme, savuşturma, stratejik düşünebilme ve kaçma için zaman kazanabilmeye yönelik özel bir program.

check

Minimum Güç Maksimum Etki

Ruh (şirketini misyonu), Zihin (şirket stratejileriniz) ve Bedenin (şirketin kaynakları) uyumu harikalar yaratacaktır.

check

Sürekli Gelişim: Kaizen

KAI değişim, ZEN ise iyi, daha iyi anlamına gelmektedir. Kaizen daha iyiye ulaşma sürekli gelişme demektir.