To build jQuery, you need to have the latest Node.js/npm and git 1.7 or later. Earlier versions might work, but are not supported. For Windows, you have to download and install git and Node.js. OS X users should install Homebrew. Once Homebrew is installed, run brew install git to install git, and brew install node to install Node.js. Linux/BSD users should use their appropriate package managers to install git and Node.js, or build from source if you swing that way. Easy-peasy. Special builds can be created that exclude subsets of jQuery functionality. This allows for smaller custom builds when the builder is certain that those parts of jQuery are not being used. For example, an app that only used JSONP for $.ajax() and did not need to calculate offsets or positions of elements could exclude the offset and ajax/xhr modules. Any module may be excluded except for core, and selector. To exclude a module, pass its path relative to the src folder (without the .js extension). Some example modules that can be excluded are: Note: Excluding Sizzle will also exclude all jQuery selector extensions (such as effects/animatedSelector and css/hiddenVisibleSelectors). The build process shows a message for each dependent module it excludes or includes. As an option, you can set the module name for jQuery's AMD definition. By default, it is set to "jquery", which plays nicely with plugins and third-party libraries, but there may be cases where you'd like to change this. Simply set the "amd" option: For questions or requests regarding custom builds, please start a thread on the Developing jQuery Core section of the forum. Due to the combinatorics and custom nature of these builds, they are not regularly tested in jQuery's unit test process. The non-Sizzle selector engine currently does not pass unit tests because it is missing too much essential functionality.

‘’Aikido’nun enejiyi verimli kullanma teması ile daha az güç harcayarak daha fazla verim nasıl elde edilebilir ?’’ sorusunun cevaplarını arıyoruz.

Çok şey bilmenin değil var olanı çok iyi kullanabilmeyi anlattığımız eğitimde farklı sonuçlar elde etmek için farklı açılardan bakabilmenin önemini vurguluyoruz. Başarılı olabilmek için bilinmesi ve sonrasında da yapılması gerekenleri sıralıyoruz.

Trend is your friend….

Ruh (şirketini misyonu), Zihin (şirket stratejileriniz) ve Bedenin (şirketin kaynakları) uyumu harikalar yaratacaktır.

Misyonunuzu ve temel değerlerinizi belirleyerek kararlar alın. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde etmek yerine, farklı şeyler yaparak farklı sonuçlar elde edebiliriz.

 

MİNİMUM GÜÇ MAKSİMUM ETKİ

 • Aikido Nedir? (genel tanım – kendi tanımım)
  • Aikido bir “Japon savaş sanatı” olarak tanımlanmaktadır. Aikido “yaşam gücü ile bütünleşme yolu”. “Ai” uyum , “Ki” enerji ve “Do” yol anlamına gelen sözcüklerin birleşmesi ile oluşmuştur.
  • “Ai” uyum-harmoni
  • “Ki” enerji
  • “Do” yol

Tüm evren hareket ederken sizin yerinizde sabit oturmanızı kabul edemez…

 • Yapılması Gereken 3 şey
  • Kendini tanıma
   • İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsen Ya nice okumaktır
  • Rakiplerini tanıma
   • Dostuna yakın ol, düşmanına daha yakın…
  • Müşteriyi tanıma
   • İnsanların kalbine dokunursan hiçbir sınırlarının olmadığını göreceksin.
 • Başarıya giden 5 temel unsur.
  • Niyet
  • Temel Eğitim
  • Pratik
  • Teslimiyet
  • Risk