Kaizen, belirli bir zaman diliminde müşteri memnuniyetinin arttırılması ve rekabet güçlerinin etkilenmesi amacıyla süreçlere yönelik, çalışan, süreç, zaman ve teknolojide yavaş yavaş; fakat çok sayıda hızlı bir gelişme sağlamayı ve maliyetlerde bir düşmeyi ifade eden bir kavramdır. Japonca kai değişim, zen ise daha iyi anlamına gelmektedir.

Globalleşme ile artan rekabet ortamında, kalite odaklı çalışma ve inovasyonun giderek öne çıkması, yöneticilik ve liderlik fonksiyonlarında belirgin değişimlerin gündeme gelmesine neden olmaktadır. Japon mucizesinin altında yatan en önemli unsurların başında gelen Kai-Zen (Sürekli İyileştirme) savaş sanatlarının temelinde de mevcuttur. Bu felsefeye göre, “her geçen gün, bir önceki günden daha iyi olması için sürekli çaba sarf edilmelidir”.

Çalışanlarının işgücü potansiyelini harekete geçirip bilgi ve becerilerini geliştirip verimli ve başarılı olmak isteyen, işveren vekilleri (ilk, orta ve Üst kademe yöneticileri), ve her kademeden çalışanlar (usta-posta başı –formenler, mühendisler, şefler, müdürler v.b.) katılabilirler.

Eğitimin Amacı :

 • Kaliteyi arttırmak
 • Farklı bakış açıları edinmek
 • İnovasyon

 

SÜREKLİ GELİŞİM: KAİZEN

 • Kalite kavramı
 • Japon mucizesi
 • Kaizen Felsefesi
 • Problem Çözme
 • İnovasyon
 • Sürekli İyileştirme
 • Sürekli Gelişmede Hiyerarşi
 • Soru&Cevap