To build jQuery, you need to have the latest Node.js/npm and git 1.7 or later. Earlier versions might work, but are not supported. For Windows, you have to download and install git and Node.js. OS X users should install Homebrew. Once Homebrew is installed, run brew install git to install git, and brew install node to install Node.js. Linux/BSD users should use their appropriate package managers to install git and Node.js, or build from source if you swing that way. Easy-peasy. Special builds can be created that exclude subsets of jQuery functionality. This allows for smaller custom builds when the builder is certain that those parts of jQuery are not being used. For example, an app that only used JSONP for $.ajax() and did not need to calculate offsets or positions of elements could exclude the offset and ajax/xhr modules. Any module may be excluded except for core, and selector. To exclude a module, pass its path relative to the src folder (without the .js extension). Some example modules that can be excluded are: Note: Excluding Sizzle will also exclude all jQuery selector extensions (such as effects/animatedSelector and css/hiddenVisibleSelectors). The build process shows a message for each dependent module it excludes or includes. As an option, you can set the module name for jQuery's AMD definition. By default, it is set to "jquery", which plays nicely with plugins and third-party libraries, but there may be cases where you'd like to change this. Simply set the "amd" option: For questions or requests regarding custom builds, please start a thread on the Developing jQuery Core section of the forum. Due to the combinatorics and custom nature of these builds, they are not regularly tested in jQuery's unit test process. The non-Sizzle selector engine currently does not pass unit tests because it is missing too much essential functionality.

Aikido’nun evrensel uyum felsefesi ile katılımcılar Japon Savaşçıları Samurayların hayata bakışlarını, fiziksel zorluklara rağmen hedeflerine devam edebilme disiplinini, çoklu saldırıları yönlendirmeyi ve tüm bu zorluklar karşısında dahi aldıkları her nefeste hayata olan bağlılıklarını yitirmediklerini görerek bu özelliklerin iş hayatındaki yansımalarını fiziksel açıklamalarıyla deneyimleme fırsatı bulacaklardır. Bu eğitimle özgüven, yaratıcılık, kendin olmak, yeni açılımlar, yeni hedefler, kararlılık, azim, motivasyon, güç, başarı, yepyeni bir bakış açısı ve fazlası…

 

UYUM, BAŞARI ve GÜVEN

 • Aikido Nedir?
  • Aikido bir “Japon savaş sanatı” olarak tanımlanmaktadır. Aikido “yaşam gücü ile bütünleşme yolu”. “Ai” uyum , “Ki” enerji ve “Do” yol anlamına gelen sözcüklerin birleşmesi ile oluşmuştur.
  • “Ai” uyum-harmoni
  • “Ki” enerji
  • “Do” yol

 

 •  Aİ – UYUM
  • Şirket ici uyumun önemi
  • Uyumun Gücü
  • Uyum ile hayatta kalmak
  • Piyasa şartlarına uyum sağlamak
  • Aikido’daki uyum ile gerçek yaşamdaki uyum
   • Savaşmadan kazanmak
   • Savaş Mesafesi
   • Doğru zaman ve mekan
   • Rakibin dengesini bozmak
 • BAŞARI
  • Rakibin güçlü yönlerini bulmak (uzun vadeli yaklaşım)
  • Rakibin zayıf yönleri (kısa vadeli yaklaşım)
  • Savaş mesafesi (Saldırıyı önceden sezinleyebilme)
  • Yer değiştirme Prensipleri (doğru zamanda doğru işi yapmak)
  • Denge (dengeli olmanız güçlü olmanızdan daha önemlidir)
  • Başarıya giden 5 temel unsur
   • Temel Eğitim
   • Pratik
   • Teslimiyet
   • Niyet
   • Risk
 • GÜVEN
  • Karşılıklı güven
  • Güven ile büyümek
  • İnsanlara güven

 

Aikidoda saldırıya uğrayan kişinin saldırıyı önceden sezmesi ve kontrolü ele alarak karşısındakini etkisiz hale getirmesi çok önemlidir. Şirket yöneticileri de piyasayı iyi analiz ederek olası rakip veya tehlikelere karşı hazırlıklı olmalıdır.

Ruh (şirketini misyonu), Zihin (şirket stratejileriniz) ve Bedenin (şirketin kaynakları) uyumu harikalar yaratacaktır.

Misyonunuzu ve temel değerlerinizi belirleyerek kararlar alın. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde etmek yerine, farklı şeyler yaparak farklı sonuçlar elde edebiliriz.