To build jQuery, you need to have the latest Node.js/npm and git 1.7 or later. Earlier versions might work, but are not supported. For Windows, you have to download and install git and Node.js. OS X users should install Homebrew. Once Homebrew is installed, run brew install git to install git, and brew install node to install Node.js. Linux/BSD users should use their appropriate package managers to install git and Node.js, or build from source if you swing that way. Easy-peasy. Special builds can be created that exclude subsets of jQuery functionality. This allows for smaller custom builds when the builder is certain that those parts of jQuery are not being used. For example, an app that only used JSONP for $.ajax() and did not need to calculate offsets or positions of elements could exclude the offset and ajax/xhr modules. Any module may be excluded except for core, and selector. To exclude a module, pass its path relative to the src folder (without the .js extension). Some example modules that can be excluded are: Note: Excluding Sizzle will also exclude all jQuery selector extensions (such as effects/animatedSelector and css/hiddenVisibleSelectors). The build process shows a message for each dependent module it excludes or includes. As an option, you can set the module name for jQuery's AMD definition. By default, it is set to "jquery", which plays nicely with plugins and third-party libraries, but there may be cases where you'd like to change this. Simply set the "amd" option: For questions or requests regarding custom builds, please start a thread on the Developing jQuery Core section of the forum. Due to the combinatorics and custom nature of these builds, they are not regularly tested in jQuery's unit test process. The non-Sizzle selector engine currently does not pass unit tests because it is missing too much essential functionality.

Budo (Japon Savaş Sanatları) felsefesi ile katılımcılar Japon Savaşçıları Samurayların hayata bakışlarını, fiziksel zorluklara rağmen hedeflerine devam edebilme disiplinini ve tüm bu zorluklar karşısında hayata olan bağlılıklarını yitirmediklerini görerek bu özelliklerin iş hayatındaki yansımalarını fiziksel açıklamalarıyla deneyimleme fırsatı bulacaklardır.

Aikido’nun temel felsefesinde uyumlanma ve yaşam enerjisi yatar. Bir savaş stratejisi olarak, hayatın içerisinde uyum ve öz’le yaşama öğretileri içerir. Bu yüzüyle aikido; eski doğu bilgeliğinden modern yaşama aktardığı öğretileriyle, bir çok insana ilham vermeye devam etmektedir…

Bu dünyada aslında savaş hiçbir zaman bitmedi. Sadece şekil değiştirdi. Değişime ayak uydurabilmemiz ve hatta onu yönetebilmemiz bizim elimizde. Her birimiz aslında iyi birer savaşçı olmaya çalışıyoruz. Bunun için aşağıda belirttiğimiz özelliklere sahip olmak çok doğru bir strateji olacaktır. Özgüven, yaratıcılık, kendin olmak, yeni açılımlar, yeni hedefler, kararlılık, azim, motivasyon, güç, başarı, yepyeni bir bakış açısı ve fazlası…

 

İŞ YAŞAMINDA AİKİDO

 • Aikido Nedir?
  • Aikido bir “Japon savaş sanatı” olarak tanımlanmaktadır. Aikido “yaşam gücü ile bütünleşme yolu”.       “Ai” uyum , “Ki” enerji ve “Do” yol anlamına gelen sözcüklerin birleşmesi ile oluşmuştur.
  • “Ai” uyum-harmoni
  • “Ki” enerji
  • “Do” yol
 • Gerçek yaşamdan bir hikaye: Evine hırsız giren öğrencim
  • 2005 yılında bir öğrencimizin başından geçen olayı aikidonun gerçekten ne ifade ettiğini anlatarak uygulamalı olarak anlatıyoruz.
 • Japon Savaşçı Sınıfı: Samuraylar,
  • Samuray (侍 ya da (nadiren) buşi 武士), eski Japonya’da soylu asker sınıfı için kullanılan bir terimdi. Samuray, eski Japoncada ‘hizmet etmek’ manasına gelen saburau kelimesinden türemiştir.
 • Gücün sırrı: Eğitim
  • Eğitim olabildiğince erken başlamalıdır.
  • Eğitim olabildiğince uzun sürmelidir. (Yaşam boyu )
  • Eğitim olabildiğince uygun ortamlarda verilmelidir
 • Savaşmadan kazanmak
  • Rekabetin bizi yönlendirmesine izin veremeyiz
 • Terry Dobson’un hikayesi
  • Aikido’nun kurucusu Ueshibanın yanında asistanlık mertebesine kadar ulaşabilmiş Terry Dobson’un aikidoyu tecrübe etmesinin hikayesi.